گواهینامه ها خوشبختانه اين شرکت با صادرات کالاهاي توليدي خود به بيست کشور جهان ، موفق به دريافت تنديس صد برند برتر بعنوان صادر کننده نمونه کشوري انتخاب گرديده است


ايزو 10004 استاندارد بين المللي رضايت مندي مشتريان
استاندارد بين المللي ايمني و بهداشت
استاندارد بين المللي سيستم مديريت کيفيت

تصاویر