مزرعه تولید و تکثیر سیکاس

این مزرعه در زمینی به مساحت یک هکتار واقع در شهرستان فومن احداث گردیده است و دارای 15 هزار درخت سیکاس بوده که سالانه حدود یک میلیون و دویست هزار برگ و یک میلیون بذر سیکاس به عنوان محصول نهایی از این مزرعه قابل استحصال می­باشد.