واحد کارتن سازی

خلاصه

واحد کارتن سازی و دایکات

واحد کارتن سازی

شرکت انرژی سازان فراقاره تولید کننده ژل آتشزا و الکل صنعتی با تیراژ سالانه 25/000/000 بطری و نیاز  سالانه 1/500/000 عدد کارتن در 11 برند مختلف و جهت نظارت بر کیفیت بسته بندی و عرضه رقابتی و مستمر و پایین نگه داشتن قیمت تمام شده ژل آتش زا اقدام به ایجاد یک واحد تولید کارتن و دایکات کارتن از بهترین ورق کارتن نموده،
 این واحد با ظرفیت سالانه 10میلیون عدد کارتن بسته بندی ایجاد و نیاز کارخانه را تامیین می نماید.نظارت مستمر کارشناسان فنی در کیفیت و قیمت مناسب موجب گشته که قیمت تمام شده ژل آتشزا تولیدی شرکت انرژی سازان مناسب ترین قیمت  ژل آتش زا در کشور باشد.